Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej

ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
 
tel./fax: 71 799 19 37
tel./fax: 71 788 94 25
e-mail: wydawnictwo@horyzont.eu