Redakcja czasopisma

Biuletyn Naukowy Wroclawskiej Wyzszej Szkoly Informatyki Stosowanej. Informatyka, nr ISSN 2082-9892 (plik pdf)

Biuletyn Naukowy Wroclawskiej Wyzszej Szkoly Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, nr ISSN 2082-9884 (plik pdf))

Biuletyn Naukowy Wroclawskiej Wyzszej Szkoly Informatyki Stosowanej. Filologia, nr ISSN 2084-493XWskazówki dla autorów

W celu przekazania artykułu do publikacji w jednym z naszych biuletynów prosimy o przygotowanie tekstu według poniższych wskazówek i przesłanie odpowiednich materiałów na adres redakcji.

Wskazówki dla autorów Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka (plik pdf)Dotychczasowe publikacje

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 2010 1(1). 
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf). Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 2011 2(2). 
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf). Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 2012 3(3). 
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf). Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2011 1.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).
Errata (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2012 2.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2013 3.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).
C. Koscielny, Aplikacje c80k395.mw i c80k395mp.mw (pliki ( c80k395.mw) i ( c80k395mp.mw)).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2014 4.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2015 5.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2016 6.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).
C. Koscielny, Aplikacja a256k8192.mw (plik ( a256k8192.mw).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2017 7-1.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2017 7-2.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2018 8.
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Filologia, 2011 1(1).
Spis treści (plik pdf). Streszczenia (plik pdf).  Pełne teksty (plik pdf).


Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2011 1 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2012 2 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2013 3 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2014 4 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2015 5 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2016 6 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2017 7-1 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2017 7-2 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2018 8 jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 2011 2(2) jest wydanie papierowe.
Wersją pierwotną Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 2012 3(3) jest wydanie papierowe.